Tag Archive: CHỐNG THẤM SÀN MÁI

CÔNG NGHỆ PHUN CHỐNG THẤM

THI CÔNG PHUN CHỐNG THẤM CHO SÀN MÁI Dự Án: Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Tử Công Nghệ Cao Phòng Không Không Quân Đà Nẵng. Nhà Thầu Thi Công: Công Ty Tnhh Xây Dựng Nguyễn Hoàng Quân. Vật Liệu:...

Chống Thấm Sàn Mái

Chống Thấm Sàn Mái Lộ Thiên Bằng Vật Liệu Gốc POLYURETHANE – Vật liệu chống thấm gốc polyurethane là vật liệu chống thấm tạo màng chống thấm, thành phần chính là nhựa polyurethane. – Vật liệu chống thấm gốc...